Biokemijski analizator MNChip M4

Biokemijski analizator M4 je analizator za biokemijske analize tehnologije testova koji se nalaze na diskovima za jednokratnu upotrebu. Na diskovima se nalaze testovi-profili za analizu pune krvi. Uzorak nije potrebno centrifugirati prije analize! U disk se jednostavno postavlja 100 µL pune krvi nakon čega se disk postavlja u analizator. Nakon otprilike 13 minuta (ovisno o profilu) dostupan je rezultat. Analizator je izrazito malih dimenzija zbog čega se može prenositi na više lokacija.

3 jednostavna koraka za analizu:

Dostupni biokemijski profili:

Opća biokemija

TP ALB GLO* ALB/GLO* ALT AST TBIL DBIL IBIL* UA CRE UREA GLU TG CHOL HDL-C LDL-C*

Klinička hitna stanja

AST CK CK-MB LDH α-HBDH UA CRE GLU AMY K+ Na+ Cl- CO2

Funkcija bubrega

ALB UA CRE UREA Ca2+ P CO2

Funkcija jetre

TP ALB GLO* ALB/GLO* ALT AST GGT ALP TBIL DBIL IBIL*

Bubreg i jetra profil

TP ALB GLO* ALB/GLO* ALT AST GGT TBIL CRE UREA GLU

Opća biokemija IV

TP ALB TBIL DBIL ALT AST GGT ALP TG CHOL HDL-C GLU CRE UREA UAU

Opća biokemija II

CRE UREA GLU AMY K+ Na+ Cl- CO2

Elektroliti

K+ Na+ Cl- Ca2+ P Mg2+ CO2

Enzimi miokarda

AST CK CK-MB LDH α-HBDH

Glukoza i lipidi

GLU TG CHOL HDL-C LDL-C* GSP

Video: način upotrebe