Point Of Care dijagnostika podrazumijeva brzu dijagnostiku u blizini pacijenta. Nalaz je dostupan nakon nekoliko minuta, a ne nekoliko sati što omogućava brzu kliničku odluku na temelju dijagnostičkih dokaza. Dijagnostika pored pacijenta omogućava kompletnu zdravstvenu uslugu pored pacijenta. Slijedi prikaz svih dostupnih analizatora.  

Hematološki analizator Medonic M32 (KKS/DKS)


Hematološki brojač Medonic M32 omogućava kompletnu krvnu sliku s diferencijalnom iz kapilarne krvi pored pacijenta. Neinvazivna i brza dijagnostika omogućava brz rezultat i ugodan postupak za pacijenta.


Biokemijski analizator M4

Biokemijski analizator M4 za biokemijske analize koristi reagense koji se nalaze na diskovima za jednokratnu upotrebu. Na diskovima se nalaze testovi-profili za analizu pune krvi. Uzorak nije potrebno centrifugirati prije analize. U disk se pipetira 100 µL pune krvi te se nakon otprilike 13 minuta (ovisno o profilu) dobiva rezultat.


Koagulacija POCT (PV, APTV, INR, FIB)

Koagulometar qLabs Q3 Plus, analizator za upotrebu pored pacijenta s trakicama za jednokratnu upotrebu jedan je od najsofisticiranijih sustava za brzo testiranje i praćenje zgrušavanja krvi.


DiaSys Innovastar (CRP)

Jednostavan za upotrebu, superiorne preciznosti, brzih rezultata. Mjerenjem CRP-a pored pacijenta Innovastar podiže POC testiranje na novu razinu kvalitete. Potpuno automatiziran, kompaktni analizator za svakodnevnu rutinu omogućava rezultate koje očekujemo od laboratorijskog analizatora (raspon mjerenja iz 10ul kapilarne krvi je 5 – 400 mg/L).


Respons A1c (HbA1c)

  • Jedan test za sve, prethodno kalibrirani testovi
  • S automatskim prepoznavanjem umetanja
  • Vrsta uzorka može biti puna venska krv, EDTA ili heparin
  • Pohrana na 2-30°C, rok upotrebe do 18 mjeseci
  • Kapilara od 3,5 µL integrirana u pakiranje reagensa

Brzi testovi

Vrhunski brzi testovi europskog proizvođača s više od 30 godina iskustva jamstvo je kvalitete na koju se možete osloniti. Dostupni su kvalitativni brzi testovi za samostalno određivanje, te kvantitativni testovi za određivanje na Easy Reader analizatoru za kvantitativne rezultate.


Mjerenje laktata

Rezultat na ručnom analizatoru laktata “The Edge” je kvantitativan i gotov za 45 sekundi, a dobiva se iz malog uzorka (3µL) kapljice kapilarne krvi iz prsta odmah pokraj ispitanika. Dobiveni rezultati su pouzdani i usporedivi s onima dobivenima u laboratoriju. Analizator je prijenosan te se napaja putem baterije što mu omogućava korištenje na mjestu gdje je potrebno odrediti razinu laktata.


Analiza urina

Kemijsku analizu urina čine trakice za urin i analizator za očitavanje dobivenih vrijednosti. Nakon uranjanja trakice u urin, postavljaju se na analizator, te se u roku od 60 sekundi očitavaju vrijednosti na ekranu i na ispisu ugrađenog pisača.


Mjerenje natalnog bilirubina

Jednostavno mjerenje natalnog bilirubina iz kapilarne krvi. Kalibriran je za visoke vrijednosti natalnog bilirubina.