The Edge analizator za brzo mjerenje laktata u krvi

Organizam posjeduje dva metabolička puta koji služe kao izvor energije neophodne za sve procese u našem tijelu – aerobni i anaerobni metabolički put. Tijekom fizičke aktivnosti niskog intenziteta, aktivan je aerobni metabolički put. Međutim, kada su energetski zahtjevi takvog intenziteta da aerobni metabolizam mišića više nije u mogućnosti stvarati potrebnu energiju, aktivira se anaerobni metabolički put.

Laktat je međuprodukt koji nastaje razgradnjom glukoze u procesima anaerobnog metabolizma.

Razina laktata u krvi predstavlja ravnotežu između proizvodnje i metabolizma laktata. Povišena koncentracija laktata u krvi može biti normalan fiziološki odgovor na napor, budući da je laktat proizvod mišićnog metabolizma i nakuplja se u mišićima i krvi pri visokom intenzitetu vježbanja. Neke od mjera psihološkog i fiziološkog tjelesnog odgovora na vanjsko opterećenje su frekvencija srca, varijabilnosti srčane frekvencije, primitak kisika (VO2), razina laktata u krvi i sl.

Koncentracija laktata u krvi jedan je od najčešće mjerenih parametara tijekom kliničkog ispitivanja tjelesnog opterećenja, kao i tijekom testiranja i/ili optimiziranja performansi sportaša. Koristi se izravno na treninzima ili u laboratorijskim uvjetima prilikom detektiranja laktatnog praga (eng. lactate threshold (LT)), za mjerenje napretka te definiranje optimalnog intenziteta. Ispitivanje laktatnog praga može pomoći u programiranju trenažnih opterećenja te praćenju trenažnih adaptacijskih učinaka intenziteta, odnosno napretka kondicijske pripreme sportaša.

The EDGE

Rezultat na ručnom analizatoru laktata THE EDGE je kvantitativan i gotov je za 45 sekundi, a dobiva se iz malog uzorka (3µL) kapljice kapilarne krvi prsta odmah pokraj ispitanika. Dobiveni rezultati su pouzdani i usporedivi s onima dobivenima u laboratoriju. Analizator je prijenosan te se napaja putem baterije što mu omogućava korištenje gdje god je potreban na terenu.

Specifikacije

  • Raspon mjerenja: 6~200 mg/dL (0.7~22.2 mmol/L)
  • Vrijeme trajanja testiranja: 45 sekundi
  • Volumen uzroka: ≧3µL kapilarne krvi
  • Raspon hematokrita: 35% ~ 50%
  • Radna temperatura: 10°C~ 40°C
  • Mogućnosti memorije: 300 unosa s datumom i vremenom
  • Metoda kodiranja: kartica s vanjskim kodom
  • Dimenzije: 90x55x20 mm
  • Težina: 63 g
  • Jamstvo: 5 godina

Paket uključuje: analizator, baterije, torbicu, lancetar, 5 lanceta, 5 odgovarajućih testnih trakica te priručnik s jamstvom.
Odgovarajuće testne trakice za analizator (THE EDGE) prodaju se zasebno.

Što se događa tijekom anaerobnog vježbanja?

Pri aktivnostima submaksimalnog ili maksimalnog intenziteta, anaerobni energetski kapacitet predstavlja maksimalnu količinu energije koja se može proizvesti u određenom vremenskom razdoblju korištenjem anaerobnih izvora energije. Energetski proizvod koji nastaje iz anaerobnog metabolizma je laktat (mliječna kiselina), čije prisustvo utječe na funkciju mišića jer dovodi do snižavanja pH krvi. Proizvodnja mliječne kiseline veoma brzo dovodi do stanične acidoze (porasta kiselosti) te doprinosi stvaranju umora i boli u mišićima.
Anaerobni energetski kapacitet definiran je ukupnom količinom energije koja mu stoji na raspolaganju za obavljanje rada (kapacitet organizma) i maksimalnim intenzitetom oslobađanja energije (energetski tempo).
Nakon što se postupno smanji intenzitet, kisik postaje dostupan i laktat se pretvara natrag u piruvat, omogućujući kontinuirani aerobni metabolizam i energiju za oporavak tijela od napornog događaja.

Za što se koristi mjerenje laktata u sportu?

Koncentracija laktata u krvi jedan je od najčešće mjerenih parametara tijekom kliničkog ispitivanja tjelesnog opterećenja, kao i tijekom testiranja i/ili optimiziranja performansi sportaša. Koristi se na treninzima ili laboratorijskim uvjetima prilikom detektiranja laktatnog praga (eng. lactate threshold (LT)), za mjerenje napretka te definiranje optimalnog intenziteta. Ispitivanje laktatnog praga može pomoći u programiranju trenažnih opterećenja te praćenju trenažnih adaptacijskih učinaka intenziteta, odnosno napretka kondicijske pripreme sportaša.

Laktatni prag

Laktatni prag je definiran kao trenutak u porastu intenziteta fizičke aktivnosti kada količina proizvodnje laktata premašuje sposobnost organizma za njihovo uklanjanje. Tijekom mirovanja, vrijednosti laktata u krvi se kreću oko vrijednosti od 1-2mmol/L, dok tijekom vježbanja u aerobnoj zoni vrijednosti laktata se povećavaju do oko 4mmol/L i ostaju konstantne na toj vrijednosti.
Daljnjim povećanjem intenziteta treninga, aktiviraju se anaerobni metabolički putevi u većem kapacitetu, a time dolazi i do povećanja proizvodnje laktata u stanicama. Kada intenzitet proizvodnje laktata u tijelu pređe sposobnost organizma da ih uklanja, dolazi do značajnog porasta vrijednosti laktata u krvi. Iznad (odnosno od) točke anaerobnog praga koncentracija laktata počinje eksponencijalno rasti.
Sportaši s višim laktatnim pragom imaju natjecateljsku prednost u sportovima izdržljivosti.
Laktatni prag je određen: – produkcijom laktata u mišićima
– kapacitetom organizma za uklanjanje laktata iz krvi.
Kod određivanja laktatnog praga testiranja se vrše tijekom progresivnog testa opterećenja, u kojem se korak po korak povećava intenzitet.
Jedinom valjanom metodom za mjerenje MLSS (maksimalnog laktatnog stabilnog stanja) smatra se mjerenje laktata u krvi tijekom višekratnih testiranja u kojima se ispitanici podvrgavaju konstantnim opterećenjima u trajanju od najmanje 20 min do 30 minuta po stupnju opterećenja. Tijekom progresivnog testa opterećenja, određuje se prvi porast koncentracije laktata u krvi iznad razine u mirovanju (aerobni prag), zatim drugi (anaerobni) ventilacijski prag. Na temelju prikupljenih rezultata nastaje uobičajena krivulja koncentracije laktata gdje se opaža eksponencijalno povećanje koncentracije laktata uslijed povećanja intenziteta napora.

Koje su prednosti i ciljevi mjerenja laktata?

Prednosti mjerenja laktata u krvi su vrijeme potrebno za dobivanje nužnih podataka (koje traje manje od 1 minute), također i izvrsna kontrola intenziteta napora, budući da je razina laktata u krvi pod utjecajem prijašnjih treninga. Dakle, direktnim mjerenjem laktata možemo dobiti informaciju o vremenu potrebnom za smanjenje intenziteta, kako bi razina laktata ostala na razini aerobnog praga, ukoliko je cilj da sportaš odradi takvu vrstu treninga.
Dobar anaerobni laktatni kapacitet kod sportaša znači veću sposobnost i bolje podnošenje povišene količine laktata u krvi, što omogućuje brži oporavak kod produženih i ponavljajućih dionica.
Određivanje laktatnog praga u odnosu na VO2max predstavlja najbolji pokazatelj stanja utreniranosti sportaša.

Laboratorijski ispitana točnost i preciznost rezultata

Točnost opisuje koliko se očitanja iz sustava za testiranje (laktatometar i test trakice) slažu s očitanjima iz prihvaćenog referentnog sustava (laboratorijski analizator). Preciznost opisuje koliko su dosljedna očitanja iz istog ispitnog sustava, a koeficijent varijacije procjenjuje koliko varijabilnosti postoji u stvarnim ispitanim vrijednostima.
Neovisni laboratoriji utvrdili su da je analizator EDGE vrlo precizan, a opsežan test od 416 podatkovnih točaka pokazuje koeficijent determinacije od 0,9729.
Kao što se vidi u sljedećoj tablici, koeficijent varijacije preciznosti je manji od 5% u svim ispitivanjima i manji od 1,6% iznad 69,2 mg/dL.

Studija preciznosti s uzorcima venske krvi
StudijaSet 1Set 2Set 3Set 4
Broj uzoraka:10101010
Prosjek (mg/dL):20.069.2101.2154.2
SD (mg/dL):1.01.11.52.5
CV (%):5.11.61.51.6