Ručni, portabilni analizator za brzo mjerenje laktata. Rezultat je kvantitativan, dobiva se iz kapljice pune krvi odmah pored pacijenta, u ambulanti ili na terenu.

  • rezultat za 45 sekundi
  • jednostavan za upotrebu
  • portabilan
  • mali volumen uzorka < 3μl pune krvi
  • kapilarna, venska ili arterijska krv
  • pohranjuje 400 rezultata u vlastitu memoriju
  • korekcija hematokrita
  • nije potrebna kalibracija
  • eliminira substancije koje izazivaju interferenciju

Ovaj ručni analizator napaja se putem baterije što mu omogućava portabilnost odn. korištenje na terenu. Testovi su biosenzor trakice koje mjere koncentraciju laktata u punoj krvi.

Raspon mjerenja

0,7 – 22,2 mmol/L