Biokemijski analizator MnChip PV3

Biokemijski analizator PV3 zadnja je generacija analizatora za biokemijske analize tehnologije testova koji se nalaze na diskovima za jednokratnu upotrebu. Na diskovima se nalaze testovi/profili za analizu životinjske pune krvi, seruma ili plazme. U disk se na jednostavan način postavlja 100 µL pune krvi, te se potom disk postavlja u analizator. Nakon 13 minuta očitavamo rezultat. Analizator je izrazito malih dimenzija i mase te se može prenositi na više lokacija.

Karakteristike analizatora PV3

  • veliki ekran osjetljiv na dodir, visoke rezolucije 
  • mogućnost modularnog spajanja na imuokemijski modul (cCRP, fSAA, CDV-Ab, CPV-Ab, FPV-Ab, FHV-Ab, FCV-Ab) 
  1. pipetirati 100 µL pune krvi, seruma ili plazme i destiliranu vodu
  2. postaviti disk u analizator
  3. očitati rezultat

Dijagnostika na mjestu koja se može prenijeti na drugu lokaciju

Kompaktan dizajn i mala masa (2kg) s prilagođenim napajanjem čini ga idealnim analizatorom za dijagnostiku pored pacijenta, u avioindustriji, svemirskim programima, brodovima, hitnim službama, vojnim uvjetima, kućne posjete i sl.

7 – 13 minuta do rezultata

Dobivene biokemijske vrijednosti su brzo dostupne, diskusija s vlasnikom životinje, dijagnoza i tretman, sve se dovršava za vrijeme pregleda.

Kontrola kvalitete (RQC)

Kontrola kvalitete je automatizirana. Kontrola i kalibracija čine se kod svake analize te se na taj način omogućavaju pouzdani rezultati i jednostavna upotreba.

Mogućnost povezivanja

Moguće je analizator povezati putem USB priključka, bluetooth, te WiFi bežičnom vezom. Jednostavno je stoga povezati analizator na računalo te biokemijske rezultate ispisati na lokalnom pisaču u A4 formatu. PC softver dolazi s analizatorom i uključen je u cijenu.

Tehničke karakteristike:

Vrsta uzorka: puna krv, serum, plazma

Volumen uzroka: 100 µL

Broj parametara: do 16 na jednom disku, ukupno 28 parametara konfiguriranih u 8 dostupnih profila

Ekran: 4.3” LCD u boji osjetljiv na dodir

Povezivost: USB, WLAN, ethernet

Ispis rezultata: dostupan je eksterni printer kao opcija, uključen softver za povezivanje i ispis na lokalnom printeru koji već postoji u ambulanti. 

Memorija uzoraka: 50.000 rezultata pacijenata i kontrolnih rezultata

Radni uvjeti: 10-30°C, vlažnost 40-85%

Dimenzije: 21×12.5×17.5cm

Masa analizatora: 2.2 kg

Konfiguracije dostupnih panela

Opći profil

TP ALB GLO* ALB/GLO* TBIL ALT ALP CK AMY CHOL GLU CRE BUN BUN/CRE* Ca P

Opći profil PLUS

TP ALB GLO* A/G* ALT ALP TBIL CRE BUN BUN/CRE* GLU CHOL TBA Ca P TG K+ Na+ Na+/K+

Jetra i bubreg

TP ALB GLO* ALB/GLO* TBIL ALT AST GGT GLU CRE BUN BUN/CRE*

Elektroliti

CO2 Ca P K+ Na+ Na+/K+* Cl- Mg

Plinovi u krvi

CRE BUN GLU PH K+ Na+ Cl- Ca CO2 LAC BUN/CRE* Na+/K+

Hitna stanja

ALT GLU CRE BUN BUN/CRE* CO2 K+ Na+ Na+/K+* Cl-

Profil bubreg

ALB CRE BUN BUN/CRE* CO2 Ca P K+

Profil jetra

TP ALB GLO* ALB/GLO* TBIL DBIL IBIL* ALT AST GGT ALP

Predanestetski panel

TP ALB GLO* ALB/GLO* ALT ALP GLU CRE BUN BUN/CRE*

Predanestetski panel PLUS

TP ALT AST ALP CK LDH GLU CRE BUN BUN/CRE*

Dijabetes profil

TG CHOL GLU FRU

Velike životinje

ALB GLO* A/G* ALP AST BUN Ca CK GGT Mg P TP

Avian & Reptile

CK AST GLU ALB TP GLO* A/G* UA Ca P K+ Na+ Na+/K+ CL- TBA

Equine profil

TP ALB GLO* TBIL AST GGT ALP CK GLU CRE BUN BUN/CRE* Ca K+ Na+ Na+/K+ CO2

Amonijak

NH3

Pankreatitis

TP,ALB,GLO*,TBIL, AMY,LPS,GLU,Ca

Sveobuhvatni profil

TP,ALB, GLO*, alb/glo, alt, ast, alt/ast*, ggt, alp, tbil, tba, cre, bun, bun/cre*, ck, amy, glu, tg, chol, Ca, caxp*, mg, tco2, p

Video: način upotrebe

www.mnchip.com