Profiller 447 elektronička propipeta

elektronička propipeta koja je ugodna u svakoj ruci. Oblik je idalan za rad sa staklenim ili plastičnim pipetama u laminaru ili mikrobiološkom sigurnosnom kabinetu. Snažan ali tih motor i gumb za podešavanje brzinu aspiracije/distribucije omogućavaju vrhunsku efikasnost u svakodnevnoj rutini čak i kod pipetiranja većih volumena.

Profiller 435 propipeta

Robustan i jednostavan za upotrebu, ovaj model je ergnomičan i lagan. Omogućava preciznu kontrolu aspiracije i distribucije korištenjem staklenih ili plastičnih pipeta do 100 mL.

Profillette 406

Low cost, jednostavan za upotrebu, pogodan za graduirane staklene ili plastične pipete. Rotiranjem kotačića pokreće se aspiracija. Brzo otpuštanje/distribucija pritiskom na zračni ventil. Moguće je i sporije otpuštanje tekućine pokretanjem kotačića u suprotnom smjeru. 2, 10 i 25 mL.