Koagulacija. Brzo, u rutini, u vašoj ambulanti.

Potrebna je svega 1 kap pune krvi bez antikoagulansa (10µl)

 • PT/APTT testovi određuju se na jednoj trakici istovremeno
 • testovi se čuvaju na sobnoj temperaturi
 • krv se može dodati direktno iz šprice
 • QC –kontrola kvalitete
 • nije potrebno prenositi uzorak u epruvetu s citratom
 • opcija korištenja printera bežičnom vezom
 • niski troškovi analizatora i potrošnog materijala
 • rezultat se odmah iskazuje na ekranu analizatora
 • Izvrsna korelacija rezultata s laboratorijskim analizama

Jedna kap krvi – dva testa

Uz uštedu vremena, test trakica iz jedne kapi krvi isporučuje dva testa. Velik je broj zdravstvenih stanja kod malih životinja, posebno pasa i mačaka – koji zahtjevaju testiranje koagulacijskih parametara.
Indikacije mogu biti uvjetovane ingestijom rodenticida koji djeluju kao antikoagulans. Svake godine evidentira se velik broj trovanja rodenticidima kod malih životinja. Kad se takva životinja pojavi u ambulanti potrebno je djelovati brzo.
Nadalje, kardiomiopatija kod mačaka može biti indikacija kad se antikoagulansi koriste za terapiju. Kronične bolesti jetre i antibiotici sulfo-preparati isto tako mogu povećati vrijeme zgrušavanja, te je stoga potrebno imati ove parametre pod kontrolom testiranjem. 

Najčešće kliničke indikacije u maloj praksi

 • kao dio protokola predoperativne dijagnostike 
 • određivanje efikasnosti antikoagulantnih preparata
 • potvrđivanje mogućnosti trovanja rodenticidima
 • identifikacija deficita faktorima koagulacije
 • dokazivanje nespecifičnih antitijela povezanih s epizodama stvaranja ugrušaka
 • praćenje standardne uobičajene antikoagulantne terapije heparinom

Kalibracija i validacija posebna za upotrebu kod pasa i mačaka.

Docking station estation II

Dostupna je stanica koja služi kao punjač, pisač, te omogućava jednostavan upload podataka za još praktičniji način upotreba u rutini. 

Pomaže u dijagnostici

 • predoperativnom obradom za ugroženu životnju
 • toksinima i sistemskim bolestima
 • naslijeđeni poremećaji koagulacije
 • prekomjerno krvarenje
 • Stanje DIK-a (diseminirane intravaskularne koagulopatije)

Referentni  Intervali

Psi

 • PT: 12 do 17 sekundi
 • aPTT: 96 do 116 sekunde

Mačke

 • PT: 13 do 20 sekundi
 • aPTT: 96 do 124 sekunde

Preciznost

 • “in house” od lota do lota (serije) i dan za dan – preciznost <5.0 CV% (srednje vrijednosti)

Ukupno vrijeme do rezultata

 • 7 minuta uključujući uzorkovanje

Vanjska kontrola kvalitete QC

 • liofilizirani krvni preparati
 • Level I, Level II

Jednostavan postupak za izvođenje testa

1. postaviti traku/strip u analizator
2. dodati kap krvi
3. rezultat se vidi na LCD ekranu

Sadržaj

 • qLabs® Analizator za koagulacijske testove
 • strujni adapter, ima opciju rada na baterije 4xAA (nisu uključene)
 • lancete (10 kom)
 • držač lanceta
 • uputa za upotrebu
 • prijenosna torba
 • softver Qlabs Data manager za preuzimanje i ispis rezultata
 • ugrađen bar kod čitač za registraciju testova

2 testa:

PT- protrombinsko vrijeme (kao faktor koagulacije izražen u sekundama)
aPTT- aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme