DiaSys Diagnostics Systemsc87d2d9d7a

 DiaSys Diagnostics Systems čiji je vlasnik sam sudjelovao u većini formulacija, uvijek su bili sinonim kvalitete. Od nedavno, DiaSys je kročio u svijet sistema te su dostupni i analizatori dizajnirani za rad na DiaSys reagensima. Na taj način korisniku je olakšana svakodnevna rutina a standardizacija je smanjila mogućnost pogreške.


Biokemijski analizator Respons 910.R910

Analizator kapaciteta 100/150 analiza na sat njemački je proizvod, robustan je i jednostavan za upotrebu. Respons 910 je kompaktan, potpuno automatizirani analizator s inteligentnim značajkama za maksimalnu efikasnost. Tijekom razvoja, posebno se vodilo računa o jednostavnosti upotrebe, te vrlo niskoj potrebi za održavanjem i servisnim troškovima.


Analizator elektrolita

PKL-PPC192 – elektrolitni analizator određuje Na, K, Ca, Cl, pH na principu ion selektivnog mjerenja (ISE). Vrsta uzorka je serum, puna krv, plazma ili urin. Jednostavan je za upotrebu ima sampler za 30 uzoraka.


 

Automatizirani fotometar Clima MC15Clima MC15

Jedinstveni koncept fotometra koji ima ugrađen mikser kojim započinje reakcija i miješanje reagensa. Ovo je analizator na kojem se može standardizirati proces svakodnevne rutne.

Fotometar s protočnom kivetom CLIMA PLUS

Jednostavan fotometar za neautomatizirani rad. Clima PlusFotometar ima ugrađen termostatirani blok i printer za ispis nalaza. Dostupna je i verzija bez protočne kivete.

Mjerenje natalnog bilirubina (iz seruma)BR-5100_

Jednostavan uređaj koji bez reagensa mjeri natalni bilirubin fotometrijski iz seruma. Iznimno jednostavan za rukovanje. Usvajanje metoda potpuno automatiziranog sistema čini upotrebu jednostavnom. BR-5100 je uređaj bez kalibracijskih procedura. Nakon što se BR-5100 jednom kalibrira, nije potrebna daljnja kalibracija. Uključite BR-5100, pričekajte 60 sekundi za vrijeme zagrijavanja i započnite s mjerenjem.