Zlatni standard sutra, nadmašuje naša očekivanja danas!

Veliki svjetski porast pojavnosti dijabetesa veliki je izazov za terapiju, dijagnostiku i praćenje ove bolesti. Dijagnostičke tehnologije osiguravaju precizne, pouzdane i brze rezultate koji su pritom jedan od najvažnijih faktora. DiaSys HbA1c net FS enzimatski test, vrlo velike specifičnosti i preciznosti omogućava još kvalitetniju dijagnostiku postavljajući nove standarde točnosti.

Inovativno i jednostavno: moderna metoda za veću efikasnost

Diasys HbA1c net FS test temelji se na enzimatskoj metodi koja donosi brojne dodatne  prednosti visokoj kvaliteti rezultata.

Pojednostavljuje postupak što povećava protok (veći broj rezultata ) jer zahtijeva kraći postupak, manje dodavanja od drugih metoda.

Reagens je gotov za upotrebu u dvije komponente čime osigurava prikladnije i jednostavnije rukovanje.

Uz moguću „on board hemolizu“ tijek  HbA1c testiranja je maksimalno optimiziran.

Izvrsna preciznost nadmašuje internacionalna očekivanja, jamči sigurno praćenje pacijenata/ispitanika.

Velika „on board“ stabilnost i stabilnost kalibracije do 6 tjedana omogućava ekonomičnu upotrebu reagensa. S enzimatskim HbA1c  testom kivete se ne kontaminiraju lateksom, stoga  je manje zahtjevno pranje čime se smanjuju troškovi i štedi vrijeme.

Visoka specifičnost za rezultate velike točnosti

HbA1c net FS duguje svoju točnost visokoj specifičnosti metode jer određuje  fruktozil dipeptid na N terminalnom beta lancu hemoglobina. Veliki raspon varijanti hemoglobina (HbS,HbC,HbD,HbE HbF i drugi), acetiliranih hemoglobina, karbamiliranih hemoglobina i drugih interferirajućih supstanci kao što su  askorbat, bilirubin, trigliceridi i urea ne pokazuju značajnu interferenciju.

Klinički značaj procjene HbA1c

Vrijednost HbA1c korelira s prosječnim vrijednostima glukoze  u proteklih 8 do 12 tjedana i koristi se za kontrolu glikemije kod ispitanika s dijabetesom. Osim praćenja, HbA1c se preporučuje od Svjetske zdravstvene organizacije
(WHO) i američkog društva za dijabetes (ADA) za pouzdanu dijagnostiku dijabetesa.

Kliničke studije pokazuju, da smanjenjem HbA1c vrijednosti, može pomoći u odgađanju i prevenciji incidencije kasnijih dijabetičkih komplikacija.

Hemoglobin A1c nastaje metabolički u reakciji glukoze s N-terminalnim  Valin ostatkom beta lanca hemoglobina A, te formiranjem stabilnog ketoamina.

Karakteristike testa

  • tekući reagens, stabilan, gotov za upotrebu, 2 komponente
  • 1 kalibrator (autodilucijom) i kontrola u 2 nivoa
  • stabilnost kalibracije i reagensa “on board” do 6 tjedana
  • široki mjerni raspon od 20 – 150mmol/mol IFCC (4-16% DCCT/NGSP) s rasponom hemoglobina od 6 do 300 g/L
  • odlična preciznost
  • reagens bez latexa: nema kontaminacije kiveta


Izvrsna korelacija s HPLC metodom

Bez značajne interferencije hemoglobin varijantama


Hb variant 
(≤)
HbA1c range
[% DCCT/NGSP]
Recovery
HbA1c [%]
HbAS40% S5.2 – 8.8%94.7
HbAC36% C5.0 – 7.4%97.1
HbAD41% D5.6 – 7.0%93.9
HbAE26% E5.9 – 7.6%99.1
HbAJ50% J5.2 – 8.4%100
HbAG20% G6.1 – 6.6%97.4
HbSC52% S, 44% C4.5 – 7.0%91.6
HbSE65% S, 27% E7.4%95.4
HbEE94% E5.1 – 8.9%98.0
Elevated F4.6% F6.5 – 8.1%93.6

Presudna prednost: nenadmašna točnost

Test se temelji na kolorimetrijskoj enzimatskoj metodi. Koncentracija HbA1c i ukupnog hemoglobina odvojeno se određuju. Analizator automatski izračunava odnos HbA1c u % ili mmol/mol od ukupnog hemoglobina.

Dosljedni točni rezultati: postupak određivanja

Priprema (pred postupak) i mjerenje hemoglobina.
Uzorci pune krvi liziraju se otopinom za hemolizu. Hemoglobin se oslobađa iz eritrocita. Absorbancija hemoglobina mjeri se na 570nm, nakon dodatka reagensa R1.

Web adresa posebno dodijeljenog weba HbA1c net:
https://www.hba1cnet.com/