DiaSys Diagnostics u portfelju ima više od 90 optimiziranih reagensa za svakodnevnu rutinu i posebne aplikacije. Reagensi su tekući i spremni za upotrebu, vrhunske stabilnosti i visoke točnosti. Dostupni su u različitim kitovima, pakiranjima za otvorene sisteme ili pakiranja za automatiziranu upotrebu na kliničko kemijskim analizatorima. Slijedi abecedni popis dostupnih Diasys reagensa (kliknuti na naziv za više informacija).

Popis dostupnih DiaSys reagensa: