Što je prokalcitonin?

Procalcitonin (PCT) prethodnik hormona calcitonina, protein od 116 amino kiselina s molekularnom masom od 13 kDa. Kod zdravih pacijenata PCT se primarno pojavljuje u tireoidnim C stanicama i enzimatskom pretvorbom prelazi u calcitonin, kalcij regulatorni peptid. Pod utjecajem odn. stimulaciju bakterijskim toksinima, te upalnim citokinima PCT se pojavljuje u svim organima. Tako kod bolesnika sa sistemskim bakterijskim infekcijama, PCT koncentracija raste.

Kontrola sepse

Sepsa je širom svijeta vodeći uzrok smrti. Nedavno provedene studije pokazale su da gotovo 50 milijuna slučajeva (2017) uzrokuje sepsa, od kojih 40% pogađa djecu i novorođenčad ispod pet godina starosti. Sepsa je sindrom i odgovor na sistemske upalne reakcije (SIRS) čiji su uzrok uglavnom bakterijske infekcije. 

Prema tri kriterija sepse, opisana je kao ugroza opasna po život uslijed disfunkcije organa uzrokovane infekcijom. Slučajevi vrlo ozbiljne sepse vode do multiplog oštećenja organa ili do septičkog šoka koji rezultira smrtnim ishodom u više od 22% svih bolesnika sa sepsom. Rana dijagnoza i neodgodivo tretiranje sepse je ključno za povećanje stope preživljavanja. Za svaki sat odgođenog odn. nepravilnog tretiranja sepse mortalitet raste za 7 – 10 %.

Prokalcitonin FS

Procalcitonin FS je tekući, stabilan, česticama potpomognuti imunoturbidimetrijski test s dobrom preciznošću na kliničkoj “cut-off” razini odn. nivou kliničkog odlučivanja. Mjerni raspon je od 0.2 ng/mL do 50 ng/mL. Nije zapažen prozone efekt do razine vrijednosti od 1000 ng/mL. Karakteristike testa su posebno naglašene velikom tolerancijom na endogene interferirajuće tvari kao i na najčešće terapeutike koji se koriste u tretiranju sepse. Karakteristike Procalcitonin FS testa usporedive su s drugim objavljenim i dokazanim metodama predstavljajući pouzdanu alternativu za kliničko kemijske analizatore.

Izaberite DiaSys

Kontinuirano više od 25 godina, DiaSys razvija stabilne tekuće reagense za kliničko-kemijske analizatore. “Choosing Quality“ (odaberite kvalitetu) najbolje opisuje DiaSysovu filozofiju, smisao, suštinu, isporučuje reagense odličnih karakteristika uz pouzdanu podršku. DiaSys nudi reagense za automatizirane sisteme uz pripadajuće kalibratore i kontrole.