AUTOMATIZIRANI FOTOMETAR CLIMA MC15

 •  Brz i svestranClima MC15
 • Očitavanja (način rada): apsorbancija, koncentracija, kinetika, FxT, odnos, razlika i multistandard
 • 15 testova EP u 60 sek. 15 KIN ili FxT u 4 min.
 • Omogućuje mjerenje do 15 različitih testova u jednom serumu, 15 istih testova u uzrorcima ili u profilima ili kombinacije
 • Idealan je za imunoturbidimetrijska i kolorimetrijska mjerenja
 • Kompaktan dizajn: analizator, termostat, mikser i printer
 • Optički sistem sistem velike rezolucije s mono i bikromatskim očitanjem
 • Mjerni opseg: 340-670 nm pokriven sa 7 filtera + 1 slobodnim mjestom
 • Volumen čitanja: 500 ul (direktno čitanje u fiksnoj reakcijskoj kiveti)
 • Mogućnost izrade radnih lista povezivanjem putem software-a
 • On-line rezultati, izvještaji, kontrola kvalitete i prijenos podataka
 • Mogućnost memoriranja 60 različitih testova (aplikacija)