Naziv Karakteristike testa test/pak Vrijeme
TROP I Brzi kvalitativni test
(krv/serum/ plazma)
kromatografski imunološki test Donji limit detekcije: 0,3ng/ml
10 10 minuta
VITAMIN D kvalitativni enzimatski imuno test na vitamin D 25 10 minuta
CALPROTECTIN brzi test za određivanje kalprotektina u fecesu pak od 10 testova 10 5 minuta
DUO ROTA/ADENO VIRUS kvalitativna detekcija antigena u fecesu 20 10 minuta
ADENOVIRUS kvalitativna detekcija antigena u fecesu 20 15 minuta
ROTAVIRUS kvalitativna detekcija anitigena u fecesu 20 10 minuta
INFEKTIVNA MONONUKLEOZA imunokromatografski test na antitijela infektivne mononukleoze (puna krv/serum/plazma) 20 5 minuta
STREP A kvalitativna detekcija STREP A antigena (bris grla) 20 10 minuta
TESTOVI NA DROGE pojedinačni i multi testovi na različite vrste droga iz urina i sline 25/40/50 5 minuta
HELICOBACTER PYLORI kvalitativno određivanje antigena HELICOBACTER PYLORI (serum/plazma/feces) 40/20 10 minuta
TEST NA TRUDNOĆU (HCG) HCG test osjetljivosti 25mlU/ml 40 10 minuta
OKULTNO KRVARENJE (FOB) test na okultno krvarenje osjetljivosti 50ng/ml 50 10 minuta
FOB plus TRANSFERIN combo test osjetljivosti: FOB 50ng/ml; transferin 40ng/ml za dokazivanje humanog hemoglobina i transferina u fecesu – dokazivanje krvarenja iz gastrointestinalnog trakta 25 10 minuta
PSA polukvantitativni imunokromatografski brzi test za dokaziovanje PSA 20 10 minuta
CLOSTRIDIUM DIFFICILE  za kvalitativno određivanje toksina A i B Clostridium difficile, pomoću poliklonalnih antitijela na koja se vezuju antitoksin A i B 20 10 minuta
CHLAMIDIA Chlamidia Trachomatis bris/urin 20 10 minuta
SYPHILIS detekcija antitijela Treponema pallidium 40 5 minuta
TETANUS za kvalitativno određivanje tetanus antitoksin antitijela. Test je namijenjen kao pomoć antitetanusnoj profilaksi pacijenata koji su pod rizikom za tetanus (serum/plazma/puna krv) 20 10 minuta