Analizator urina URIT 500B visoka pouzdanost i prikladna automatizacija.

URIT 500B analizator je većeg kapaciteta od 520 urinskih traka na sat. Urinske trake ručno se dodaju na analizator koji potom stnadardiziranim postupkom mjeri do 14 ukupno dostupnih parametara. Jednostavnim rukovanjem putem ekrana osjetljivog na dodir, te automatizirani postupak ubrzat će svakodnevnu rutinu manjih i srednje velikih laboratorija. Analizator se može spojiti u LIS informacijski sustav, te na URIT sisteme za automatizirani urinski sediment.

Urinske trake 11G

 • pH
 • nitriti
 • specifična masa
 • krv
 • glukoza
 • bilirubin
 • urobilinogen
 • ketoni
 • leukociti
 • proteini
 • askorbinska kiselina.

Urinske trake 14G – dodatni parametri

 • mikroalbumin (14G)
 • kreatinin
 • kalcij

Tehničke karakteristike

Parametri Leukociti, ketoni, nitriti, urobilinogen, bilirubin, protein, glukoza, specifična težina, krv, pH, askorbinska kiselina, mikroalbumin, kreatinin, kalcij
Mjerni princip refleksna fotometrija dvostruke valne duljine
Vrijeme reakcije 65 sekundi
Kapacitet 520 uzoraka/sat
Zaslon LCD osjetljiv na dodir
Kapacitet pohrane 9999 rezultata
Urinske trake 11G, 14G
Povezivost Serijski (RS232), paralelni (ekst. printer), PS/2 (bar kod čitač), USB (izvoz podataka)
Radni uvjeti temperatura: 15 – 30 °C, relativna vlaga: 20 – 80%, svjetlost 2.000 lx
Napajanje 100-240 V AC, 50/60Hz
Dimenzije 39cmx34cmx29cm
Težina 6,5 kg

Značajke

 • Jednostavan rad putem zaslona osjetljivog na dodir
 • Održavanje je jednostavno zborg automatiziranog odbacivanja trakica
 • Veliki kapacitet idealan je za veliki dnevni broj uzoraka
 • Potpuno automatiziran postupak
 • Interna kalibracija osjetljivosti urinskih trakica
 • Kontrolni uzorci za kontrolu kvalitete