Automatizirani analizator urinskog sedimenta.

URIT 1000Plus i Urit 500B za kompletan sustav analize urina

Princip: automatizirano prepoznavanje digitalnih prikaza
Parametri (23):
1. automatizirano prepoznavanje čestica: RBC,WBC, SQEP(skvamozne epitelne stanice), NSE(ne skvamozne epitelne stanice), HYA(odljevi), UNCC, CAOX(kristali kalcijum oksalata), BACT (bakterije), kvasci i dr.
2. RBC prepoznavanje čestica
3.
povezivanje s analizatorima URIT serije za kemijsku analizu urina

Kapacitet: protočnot veća od 50 uzoraka/sat
Uzorci: nativni urin ili uzorci sedimenta urina
Minimalni volumen uzorka: 1.2 ml
Obrada uzoraka: automatizirano uzimanje, razrjeđivanje, bojenje, miješanje, probiranje, prikaz slike, brojanje čestica, pohranjivanje podataka, brojanje čestica, pohrana podataka, ispiranje protočne kivete, ispis (LIS).
Brojanje stanica: u dvostrukom kanalu
Točnost: više od 95%
Kapacitet memorije: više od 50.000 rezultata
Printer: termički printer (druge moućnosti: laser printer ili ink jet printer)
Informacijski sustav (LIS): RS-232 SERIAL PORT, USB, TCP / IP Ethernet

Visoko precizni optički sustav

 • Korištenjem Olympusovih akromatskih leća objektiva s ravnim poljem uz optički automatski kontinuirani zoom osigurava se savršena kvaliteta mikroskopskih prikaza/fotografija
 • uspješnim svladavanjem djelovanja gravitacije zadržava preciznu površinu dulje vrijeme
 • automatizirana kalibracija prikupljanja bez upotrebe kemijskih reagensa
 • beskonačna mogućnost podešavanja intenziteta svjetlosti mikroskopa osigurava jasnoću prikaza
 • originalna japanska NT (nanotehnologija) kvarcna komora za brojanje, glatkih unutarnjih stjenki, te jedinstvene debljine i unutarnjeg promjera

Vodeći analizator tehnologije prikaza oblika

 • objedinjavanjem računalne tehnologije, procesiranje slika ili oblika, te prepoznavanjem omogućeno je automatizirano prepoznavanje i analiza detektiranih oblika.
 • analizira se oblik i veličina RBC, isporučuje se histogram distribucije RBC u urinu, MCD (srednja veličina promjera stanice eritrocita) i RRATE (odnos normalnih i abnormalnih eritrocita).
 • korištenjem inteligentne tehnologije spajanja slika omogućen je mozaični panoramski prikaz prikladan za opservaciju i ispitivanje.

Visoko djelotvoran i efikasan sistem ispiranja

 • Sveobuhvatna pozitivno/negativna cirkulacija tlaka čini sistem čišćenja djelotvornim bez ostataka u cijevima i komorici za brojanje.
 • Upotrebom specijaliziranog seta za čišćenje aspiracijske igle, mogućnost kontaminacije uzorka smanjuje mogućnost križne kontaminacije uzorka.

Pregledno sučelje izvješćivanja

Slike odn. oblici u urinskom sedimentu i prepoznavanje rezultata s kemijskom analizom na istom ekranu omogućavaju usporedbu, te omogućava preciznost rezultata bez potrebe za ponavljanjem analize.

Sveobuhvatni sustav kalibracije

 • funkcija auto kalibracije omogućava stabilnost sustava
 • uvid u povijest podataka reflektira uvjete za svakodnevnu rutinu
 • ručno podešavanje jasnoće mikroskopa doprinosi brzom prepoznavanju

Pouzdan sustav kontrole kvalitete

 • statistički analizira dnevnu kontrolu kvalitete (QC) koji se odražavaju na uvjete i kvalitetu rada.
 • Uspoređivanjem s originalnim QC rezultatima upozorava se na odstupanje i generiraju se  upozorenja o odstupanju i greškama u radu sustava.

 • 23 parametara

 • Fazna detekcija RBC u urinu

 • Automatski kontinuirani zoom planarni akromatski mikroskopski testni sustav

 • Direktno uzorkovanje urina iz urinske čaše, nema potrebe za dodatnom epruvetom

 • Volumen uzorka, svega 1.2 ml

 • Dva kanala za testiranje

 • Automatizirano povezivanje s rezultatima kemijske analize urina

 • Multi medijski operativni softver, sveobuhvatna kvaliteta

 • Kontrolni sistem i sistem za korekciju

 • Termički printer s funkcijom izvješća brzog ispisa i automatski ispis

 • Funkcija mirovanja – stanje čekanja