U veterini smo se specijalizirali za laboratorijsku dijagnostiku. Naši proizvodi prilagođeni su radu u ambulantama za male životinje. Proizvodi su vrhunske kvalitete isprobani i pouzdani za svakodnevnu rutinu bez posebnih priprema.

Hematološki brojač Exigo

Exigo je brojač dizajniran isključivo za analizu životinjske krvi. Iz tog razloga je jedinstven i najbolji je odabir za malu praksu. Dva su modela 3P i 4P (uključuje eozinofile). Exigo je poznat po svojoj robusnosti, iznimnoj kvaliteti te po jednostavnosti korištenja. Exigo nije samo hematološki brojač, Exigo je sitem ukupne kvalitete koja obuhvaća analizator, reagense, kontrole te kvalitetnu podršku.

Biokemijski analizator Spotchem

SPOTCHEM EZ – biokemijski analizator po vašoj mjeri. Biokemijski analizator Spotchem EZ mali je automatizirani biokemijski analizator koji radi na principu suhe kemije. Omogućava jednostavnu dijagnostiku “na mjestu” . Pacijent dobiva rezultate tijekom pregleda što znači efikasnu dijagnostiku na mjestu. Spotchem EZ može raditi panel testove (grupe testova) i pojedinačne testove ali i kombinaciju ovisno o potrebama pacijenta. Maksimalno može raditi 9 testova za 9 minuta. Sistem može raditi testove iz pune krvi ili seruma, a kalibracija je automatizirana povlačenjem magnetne kartice.

Specijalistika za malu praksu (CRP)solo-6

Eurolyser Solo fleksibilan je, potpuno automatizirani analizator za dijagnostiku u veterini. Za svega nekoliko minuta analizator isporučuje rezultate koji su usporedivi s „velikim“ laboratorijskim analizatorima zbog komparabilne tehnologije. “Solo” je dizajniran za specijalističke testove u veterinarskoj ambulanti.

Analiza urina

Analiza urina važan je dijagnostički alat za detekciju bolesti i za praćenje općeg zdravlja životinje. Devijacije mogu indicirati bolesti urinarnog trakta ili organa uključujući funkciju jetre, acidobazni status (ABS) i metabolizam ugljikohidrata.

Koagulacija

Koagulacijski testovi neophodni su u preoperativnoj obradi, kod određivanja toksina i sistemskih bolesti,naslijeđenih poremećaja koagulacije, prekomjernog krvarenja, te stanja DIK-a (diseminirane intravaskularne koagulopatije).

Mjerenje ketonacowhero2

Rano otkrivanje subkliničke ketoze može smanjiti ekonomski gubitak. Subklinička ketoza definira se kao abnormalna koncentracija cirkulirajućih ketona (primarno beta hidroksibutirata) bez kliničkih znakova ketoze. Rana detekcija ketoze u subkliničkoj fazi omogućava upotrebu prehrambene strategije za prevenciju kliničke ketoze, slabosti i pobolijevanja muznih krava i smanjenje troškova proizvođaču mlijeka.