U veterini smo se specijalizirali za laboratorijsku dijagnostiku. Naši proizvodi prilagođeni su radu u ambulantama za male životinje. Proizvodi su vrhunske kvalitete isprobani i pouzdani za svakodnevnu rutinu bez posebnih priprema.

Biokemijski analizator PV3

Biokemijski analizator PV3 je analizator za biokemijske analize patentirane tehnologije testova koji se nalaze na diskovima za jednokratnu upotrebu. Na diskovima se nalaze testovi/profili za analizu životinjske pune krvi. U disk se vrlo jednostavno postavlja 100 µL pune krvi te se disk postavlja u analizator. Nakon 7-13 minuta očitava se rezultat. Analizator je izrazito malih dimenzija i mase te se može prenositi na više lokacija.

Hematologija Exigo H400

Exigo je brojač dizajniran isključivo za analizu životinjske krvi. Iz tog razloga je jedinstven i najbolji je odabir za malu praksu. Kompletna krvan slika uključuje i eozinofile. Exigo je poznat po svojoj robusnosti, iznimnoj kvaliteti te po jednostavnosti korištenja. Exigo nije samo hematološki brojač, Exigo je sitem ukupne kvalitete koja obuhvaća analizator, reagense, kontrole te kvalitetnu podršku.

 

V-IA Imunokemijski analizator

V-IA analizator za specijalističke testove (cCRP, T4, TSH, Cortisol, Progesteron…) cijenom je prihvatljiv analizator, fleksibilan, jednostavan za upotrebu. Koristi metodu imunofluorescencije. 

Analiza urina

Analiza urina važan je dijagnostički alat za detekciju bolesti i za praćenje općeg zdravlja životinje. Devijacije mogu indicirati bolesti urinarnog trakta ili organa uključujući funkciju jetre, acidobazni status (ABS) i metabolizam ugljikohidrata.

Koagulacija

Koagulacijski testovi neophodni su u preoperativnoj obradi, kod određivanja toksina i sistemskih bolesti,naslijeđenih poremećaja koagulacije, prekomjernog krvarenja, te stanja DIK-a (diseminirane intravaskularne koagulopatije).

 

 

Hematokrit/Hemoglobin

Ručni, portabilni analizator za mjerenje hematokrita i hemoglobina. Rezultat je kvantitativan, dobiva se iz kapljice pune krvi odmah pored pacijenta, u ambulanti ili na terenu za svega 10 sekundi.

Mjerenje laktata

Ručni, portabilni analizator za brzo mjerenje laktata. Rezultat je kvantitativan, dobiva se iz kapljice pune krvi odmah pored pacijenta, u ambulanti ili na terenu.

 

Mjerenje glukoze (mačka, pas, konj)

g-Pet PLUS je glukometar specifičan za isključivu upotrebu u veterini. Kalibriran je za tri vrste životinja: psa, mačku i konja. Jednostavan je za upotrebu kako za veterinare tako i za vlasnike životinja koje imaju različite sindrome povezane s povišenom glukozom u krvi.

Mjerenje ketona

Rano otkrivanje subkliničke ketoze može smanjiti ekonomski gubitak. Subklinička ketoza definira se kao abnormalna koncentracija cirkulirajućih ketona (primarno beta hidroksibutirata) bez kliničkih znakova ketoze. Rana detekcija ketoze u subkliničkoj fazi omogućava upotrebu prehrambene strategije za prevenciju kliničke ketoze, slabosti i pobolijevanja muznih krava i smanjenje troškova proizvođaču mlijeka.