Big Blue Dijagnostika specijalizirana za specifičnu analizu životinjskih uzoraka. Specijalizirali smo se za jedinstvene, troškovno – prihvatljive i inovativne dijagnostičke proizvode koji poboljšavaju veterinarske usluge naših korisnika. Naša misija je pružiti najvišu kvalitetu veterinarskih dijagnostičkih proizvoda na tržištu i pritom pružiti vrhunsku korisničku podršku.

Biokemijski analizator PV3

Biokemijski analizator PV3 koristi tehnologije reagensa koji se nalaze na diskovima za jednokratnu upotrebu. Na diskovima se nalaze testovi/profili za analizu životinjske pune krvi, seruma ili plazme. U disk se pipetira 100 µL pune krvi te se nakon 7-13 minuta očitava se rezultat.

Hematologija Exigo H400

Hematologija 4diff

Exigo je brojač dizajniran za analizu životinjske krvi uzimajući u obzir specifičnu eterinarsku rutinu. Iz tog razloga je odličan izbor za malu praksu. Kompletna krvna slika uključuje i eozinofile. Exigo se dokazao po svojoj robusnosti, iznimnoj kvaliteti te jednostavnosti korištenja. Exigo nije samo hematološki brojač, Exigo je sitem ukupne kvalitete koja obuhvaća analizator, reagense, kontrole te kvalitetnu podršku.

Imunokemijski analizator Easy Reader

Easy Reader analizator za specijalističke testove (cCRP, T4, TSH, Kortisol, Progesteron, SAA) cijenom prihvatljiv analizator, fleksibilan je i jednostavan za upotrebu. Koristi imunokromatografsku metodu i naprednu kameru za kvantitativne rezultate.

Analiza urina

Analiza urina važan je dijagnostički alat za detekciju bolesti, te praćenje općeg zdravlja životinje. Sustav čine analizator i testne trakice za kemijsku analizu urina.

Koagulacija

Alt teksr

Koagulacijski testovi neophodni su u preoperativnoj obradi, kod određivanja toksina i sistemskih bolesti, naslijeđenih poremećaja koagulacije, prekomjernog krvarenja, te stanja DIK-a (diseminirane intravaskularne koagulopatije).

Mjerenje laktata

Analizator za brzo mjerenje laktata. Rezultat je kvantitativan, dobiva se iz kapljice pune krvi odmah pored pacijenta, u ambulanti ili na terenu.

Mjerenje glukoze (mačka, pas, konj)

G-Pet PLUS je glukometar specifičan za isključivu upotrebu u veterini. Kalibriran je za tri vrste životinja: psa, mačku i konja. Jednostavan je za upotrebu kako za veterinare tako i za vlasnike životinja koje imaju različite sindrome povezane s povišenom glukozom u krvi.