Idealan za brzu analizu.spotchem1

SPOTCHEM EZ – biokemijski analizator po Vašoj mjeri. Biokemijski analizator Spotchem EZ mali je, automatizirani biokemijski analizator koji radi na principu suhe kemije. Omogućava jednostavnu dijagnostiku “na mjestu”. Pacijent dobiva rezultate odmah što znači efkasniju dijagnostiku. Spotchem EZ može raditi
panel testove (grupe testova) i pojedinačne testove ali i kombinaciju ovisno o potrebama pojedinog pacijenta. Sistem radi testove iz pune krvi ili seruma i kalibracija je automatizirana povlačenjem magnetne kartice. Jednostavno rukovanje omogućava korisnicima kratko vrijeme za obuku.

Značajkespotchem3

• Kompaktni automatizirani biokemijski analizator
• Ugrađena centrifuga smanjuje broj rutinskih procesa
• Sedam različitih multi-test panela je dostupno
• Može mjeriti do 9 parametara odjedanput iz istog uzorka
• Jednostavna kalibracija putem magnetne kartice
• Opsežan izbornik sadrži 21 parametar
• Rezultati su dostupni za minutu u „rapid follow-up & actions“ modu
• Kontrola kvalitete omogućava jamstvo za točnost i preciznost u rutini
• Aparat ima ugrađen printer i može se spojiti na informacijski sustav.

Automatizirana kalibracija gotova u trenutku.spotchem4

Povlačenjem magnetne kartice koja dolazi sa svakim reagensom, svaka serija reagensa posebno se kalibrira. Upotreba je iznimno jednostavna bez složenih postupaka kalibracije.

Rukovanje nikad jednostavnije s ugrađenom centrifugom.spotchem2

Uzorci pune krvi mogu se analizirati jednostavno i brzo korištenjem ugrađene centrifuge za pripremu seruma.
Moguće je mjerenje istodobno do 9 parametara.

Tehničke karakteristike

Uzorak: serum, plazma, puna krv
Reagens: Spotchem reagens trakica (suha kemija)
Mjereni parametri: ALP, AMI, CREA, CALC, GGT, GUK, BUN, MAG, AST/GOT, ALT/GPT, FRUCT, CPK, PHOSPH, ALB, TRIG, TOT.CHOL, TOT.BIL, TOT. PROT, URIC ACID, HDL, LDH.
Princip mjerenja: Optičko mjerenje intenziteta refleksije reagensa.
Zagrijavanje: 10 minuta (na 25C)
Brzina rada: 63 testa na sat
Minimalni volumen uzorka: 6 x broj testova + 38uL ili minimalno 250 uL kad se puna krv centrifugira u aparatu.
Kalibracija: magnetna kartica ili kalibrator.
Memorija uzoraka: 100 mjerenih rezultata
Printer: 58mm ugrađen termički printer (36 znakova/red)
Izvor svjetla: LED + interferencijski fi lter
Detektor: silikonska foto dioda
Izvoz podataka: putem RS232
Bar kod čitač: eksterni ručni
Dimenzije: 338 x 203 x 167 mm
Težina: 5,4 kg
Potrošnja energije: 100w