Point Of Care relativno je mlada grana dijagnostike koja podrazumijeva brzu dijagnostiku na mjestu pored pacijenta.

Hematološki brojač Medonic M32

Jednostavno lancetom ubodemo prst, kapilaritetom navučemo krv u mikro kapilaru (20 μl), postavimo kapilaru s uzorkom u adapter te adapter gurnemo u analizator. Za manje od minute kompletna KKS/DKS prikazuje se na ekranu u boji. Nije potrebna nikakva priprema, razrjeđenje, vakumska eprueta ili igla.

Biokemijski analizator Spotchem 

Spotchem EZ mali je automatizirani biokemijski analizator koji radi na principu suhe kemije. Omogućava jednostavnu dijagnostiku “na mjestu” . Pacijent dobiva rezultate tijekom pregleda što znači efikasnu dijagnostiku na mjestu

Trop I brzi test

TROP I brzi test visoke osjetljivosti omogućava kvalitativni rezultat u roku od 10 minuta.

Brzi test na alergije

QDx brzi test na alergije pored pacijenta. Idealan za probir kod sumnje na alergijsku reakciju. Rezultat je gotov za 30 minuta. Tri su dostupna panela: inhalacijski, prehrambeni (vegetarijanski) i prehrambeni (ne vegetarijanski).

 

Mjerenje natalnog bilirubina

Jednostavan uređaj koji bez reagensa mjeri natalni bilirubin fotometrijski iz seruma. Iznimno jednostavan za rukovanje. Usvajanje metoda potpuno automatiziranog sistema čini upotrebu jednostavnom. BR-5100 je uređaj bez kalibracijskih procedura. Nakon što se BR-5100 jednom kalibrira, nije potrebna daljnja kalibracija. Uključite BR-5100, pričekajte 60 sekundi za vrijeme zagrijavanja i započnite s mjerenjem.

Innovastar: CRP, HbA1c, GLU, HGB

Jednostavan za upotrebu, superiorne preciznosti, brzih rezultata: Innovastar podiže POC testiranje na novu razinu kvalitete. Potpuno automatiziran, kompaktni analizator za svakodnevnu rutinu omogućava rezultate koje očekujemo od laboratorijskog analizatora