Ručni, portabilni analizator za brzo mjerenje laktata. Rezultat je kvantitativan, dobiva se iz kapljice pune krvi odmah pored pacijenta, u ambulanti ili na terenu.

  • rezultat za 13 sekundi
  • jednostavan za upotrebu
  • portabilan
  • mali volumen uzorka 0,6ul pune krvi
  • kapilarna, venska ili arterijska krv
  • pohranjuje 400 rezultata u vlastitu memoriju
  • korekcija hematokrita
  • nije potrebna kalibracija
  • eliminira substancije koje izazivaju interferenciju

Ovaj ručni analizator napaja se putem baterije što mu omogućava portabilnost odn. korištenje na terenu. Testovi su elektrokemijske trakice koje mjere laktat u punoj krvi.

Raspon mjerenja

0,3 – 20mmol/L