DiaSys Diagnostics Systemsc87d2d9d7a

 DiaSys Diagnostics Systems čiji je vlasnik sam sudjelovao u većini formulacija, uvijek su bili sinonim kvalitete. Od nedavno, DiaSys je kročio u svijet sistema te su dostupni i analizatori dizajnirani za rad na DiaSys reagensima. Na taj način korisniku je olakšana svakodnevna rutina a standardizacija je smanjila mogućnost pogreške.


Biokemijski analizator Respons 910.R910

Analizator kapaciteta 100/150 analiza na sat njemački je proizvod, robustan je i jednostavan za upotrebu. Respons 910 je kompaktan, potpuno automatizirani analizator s inteligentnim značajkama za maksimalnu efikasnost. Tijekom razvoja, posebno se vodilo računa o jednostavnosti upotrebe, te vrlo niskoj potrebi za održavanjem i servisnim troškovima.


Analizator elektrolita SmartLyteDiamond_SmartLyte-1

SmartLyte – elektrolitni analizator određuje Na, K, Ca, Cl, Li na principu ion selektivnog mjerenja (ISE). Vrsta uzorka je serum, puna krv, plazma ili urin. Jednostavan je za korištenje i uvijek spreman za upotrebu.


 

Automatizirani fotometar Clima MC15Clima MC15

Jedinstveni koncept fotometra koji ima ugrađen mikser kojim započinje reakcija i miješanje reagensa. Ovo je analizator na kojem se može standardizirati proces svakodnevne rutne.

Fotometar s protočnom kivetom CLIMA PLUS

Jednostavan fotometar za neautomatizirani rad. Clima PlusFotometar ima ugrađen termostatirani blok i printer za ispis nalaza. Dostupna je i verzija bez protočne kivete.

Mjerenje natalnog bilirubina (iz seruma)BR-5100_

Jednostavan uređaj koji bez reagensa mjeri natalni bilirubin fotometrijski iz seruma. Iznimno jednostavan za rukovanje. Usvajanje metoda potpuno automatiziranog sistema čini upotrebu jednostavnom. BR-5100 je uređaj bez kalibracijskih procedura. Nakon što se BR-5100 jednom kalibrira, nije potrebna daljnja kalibracija. Uključite BR-5100, pričekajte 60 sekundi za vrijeme zagrijavanja i započnite s mjerenjem.