QDx Allerg™ – testiranje na alergije pored pacijenta

 • test na više od 20 alergen-specifičnih IgE antitijela
 • potrebno je svega 100 µL pune krvi
 • sav potreban pribor se nalazi u paketu

QDx Allerg je polu-kvantitativan test namijenjen brzom testiranju pored pacijenta na inhalacijske i prehrambene (vegetarijanske i ne vegetarijanske) alergene. Ovaj test sadrži tehniku višeslojnog ELISA brzog testa te je kao takav idealan alat za kvalitativnu dijagnozu alergijskih osjetljivosti kod pacijenata s kliničkim simptomima. QDx Allerg test pokriva neke od najčešćih alergija prisutnih u svijetu, inhalacijskog i prehrambenog tipa. QDx Allerg test idealan je za zdravstvene djelatnike za screening pacijenata na alergije tijekom posjete ambulanti. QDx Allerg test ima izvrsnu korelaciju s referentnim laboratorijskim testovima za klinički značajna alergijska stanja.

 • Potrebno je svega dvije kapi kapilarne krvi (100 μL) iz prsta ili uške (venska krv ili serum se isto mogu koristiti).
 • Rezultat je gotov nakon 30 minuta – čita se golim okom.
 • Nije potreban analizator
 • U pakiranju dolazi sav potreban pribor uključujući lancetu, kapilaru, test i reagens
 • Opsežan in-vitro test na više od 20 alergen specifičnih IgE antitijela uključujući mješavine provode se istovremeno.
 • Test za inhalacijske i prehrambene alergene – različiti paneli su dostupni:
  1. prehrambeni panel (ne vegetarijanski)
  2. prehrambeni panel (vegetarijanski)
  3. inhalacijski panel

Pakiranje: jedan komad
Rok trajanja: 12 mjeseci od datuma proizvodnje

Pogledajte video o načinu upotrebe testa QDx Allerg: