Biokemijski analizator V2 je analizator za biokemijske analize patentirane tehnologije testova koji se nalaze na diskovima za jednokratnu upotrebu. Na diskovima se nalaze testovi-profili za analizu životinjske pune krvi. U disk se vro jednostavno postavlja 100 µL pune krvi te se disk postavlja u analizator. Nakon 11 minuta očitava se rezultat. Analizator je izrazito malih dimenzija i mase te se može prenositi na više lokacija.

3 koraka

  1. pipetirati 100 µL pune krvi, seruma ili plazme i destiliranu vodu
  2. postaviti disk u analizator
  3. očitati rezultat

Dijagnostika na mjestu koja se može prenijeti na drugu lokaciju

Kompaktan dizajn i mala masa (2kg) s prilagođenim napajanjem čini ga idealnim analizatorom za dijagnostiku pored pacijenta, u avioindustriji, svemirskim programima, brodovima, hitnim službama, vojnim uvjetima, kućne posjete i sl.

7 – 12 minuta do rezultata

Vrijednosti su brzo dostupne, diskusija s vlasnikom životinje, dijagnoza i tretman, sve se dešava tijekom jedne posjete.

Kontrola kvalitete (RQC)

Kontrola kvalitete je automatizirana. Kontrola i kalibracija čine se kod svake analize te se na taj način omogućavaju pouzdani rezultati i jednostavna upotreba.

Mogućnost povezivanja

Moguće je analizator povezati putem USB priključka, bluetooth, te WiFi bežičnom vezom. Slijedom toga jednostavno je analizator povezati sa informacijskim sustavom koji postoji u ambulanti.

Konfiguracije dostupnih panela

Opća biokemija
Kritična stanja
Elektroliti
Predanestetski panel
Predanestetski panel PLUS
Profil bubreg
Profil jetra
Profil jetra i bubreg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke karakteristike:

Vrsta uzorka: puna krv, serum, plazma

Volumen uzroka: 100 µL

Broj parametara: do 16 na jednom disku, ukupno 28 parametara konfiguriranih u 8 dostupnih profila

Ekran: 3.5” LCD u boji osjetljiv na dodir

Povezivost: USB, Bluetooth, WLAN, ethernet

Ispis rezultata: dostupan je eksterni printer kao opcija

Memorija uzoraka: 50.000 rezultata pacijenata i kontrolnih rezultata

Radni uvjeti: 10-30°C, vlažnost 40-85%

Dimenzije: 21×12.5×17.5cm

Masa analizatora: 2.5 kg