Biokemijski analizator PV3 zadnja je generacija analizatora za biokemijske analize tehnologije testova koji se nalaze na diskovima za jednokratnu upotrebu. Na diskovima se nalaze testovi/profili za analizu životinjske pune krvi, seruma ili plazme. U disk se na jednostavan način postavlja 100 µL pune krvi, te se potom disk postavlja u analizator. Nakon 13 minuta očitavamo rezultat. Analizator je izrazito malih dimenzija i mase te se može prenositi na više lokacija.

Nove funkcije PV3

  • veći ekran, veće rezolucije 
  • mogućnost modularnog spajanja na imuokemijski modul (cCRP, fSAA, CDV-Ab, CPV-Ab, FPV-Ab, FHV-Ab, FCV-Ab) 
  1. pipetirati 100 µL pune krvi, seruma ili plazme i destiliranu vodu
  2. postaviti disk u analizator
  3. očitati rezultat

Dijagnostika na mjestu koja se može prenijeti na drugu lokaciju

Kompaktan dizajn i mala masa (2kg) s prilagođenim napajanjem čini ga idealnim analizatorom za dijagnostiku pored pacijenta, u avioindustriji, svemirskim programima, brodovima, hitnim službama, vojnim uvjetima, kućne posjete i sl.

7 – 13 minuta do rezultata

Dobivene biokemijske vrijednosti su brzo dostupne, diskusija s vlasnikom životinje, dijagnoza i tretman, sve se dovršava za vrijeme pregleda.

Kontrola kvalitete (RQC)

Kontrola kvalitete je automatizirana. Kontrola i kalibracija čine se kod svake analize te se na taj način omogućavaju pouzdani rezultati i jednostavna upotreba.

Mogućnost povezivanja

Moguće je analizator povezati putem USB priključka, bluetooth, te WiFi bežičnom vezom. Slijedom toga jednostavno je analizator povezati sa informacijskim sustavom koji postoji u ambulanti. Analizator dolazi sa softverom za analizu i ispis nalaza na postojećem printeru u ambulanti.

Konfiguracije dostupnih panela

Opća biokemija

Kritična stanja

Elektroliti

Predanestetski panel

Predanestetski panel PLUS

Profil bubreg

Profil jetra

Profil jetra i bubreg

 

Tehničke karakteristike:

Vrsta uzorka: puna krv, serum, plazma

Volumen uzroka: 100 µL

Broj parametara: do 16 na jednom disku, ukupno 28 parametara konfiguriranih u 8 dostupnih profila

Ekran: 4.3” LCD u boji osjetljiv na dodir

Povezivost: USB, Bluetooth, WLAN, ethernet

Ispis rezultata: dostupan je eksterni printer kao opcija, uključen softver za povezivanje i ispis na lokalnom printeru koji već postoji u ambulanti. 

Memorija uzoraka: 50.000 rezultata pacijenata i kontrolnih rezultata

Radni uvjeti: 10-30°C, vlažnost 40-85%

Dimenzije: 21×12.5×17.5cm

Masa analizatora: 2.2 kg