Analiza urina važan je dijagnostički alat za detekciju bolesti i za praćenje općeg zdravlja životinje. Devijacije mogu indicirati bolesti urinarnog trakta ili organa uključujući funkciju jetre, acidobazni status (ABS) i metabolizam ugljikohidrata.

Analizator urina Insight je poluautomatizirani čitač Insight urinskih traka s ekranom osjetljivim na dodir. Potrebno je uroniti trakicu u urin i postaviti ju na čitač. Rezultat se prikazuje nakon 60 sekundi.

 • Odnos proteina i kreatinina je dostupan za 2 minute
 • rezultat mikroalbumina i kreatinina, te njihov odnos za svega 2 minute
 • ispis rezultata

MS11 urinske trake:

 • urobilinogen
 • glukoza
 • bilirubin
 • ketoni
 • specifična težina
 • leukociti
 • krv
 • pH
 • proteini
 • kreatinin
 • nitrati

odnos proteini/kreatinin

MS-2 urinske trake:

 • mikroalbumin
 • kreatinin

odnos mikroalbumin/kreatinin

Odnos proteina i kreatinina predstavlja kvantitativni test za detekciju proteinurije kod životinja. Probir pacijenata za ranu detekciju bubrežnih bolesti te praćenje nakon.